Cookies & privacy

Cookie disclaimer

Deblick (hierna ‘wij’ of ‘ons’) maakt gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. Volgens de huidige wetgeving is het niet verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van dit type cookies.

Analytische cookies stellen ons in staat om het gedrag van bezoekers op onze website te meten en te analyseren, zoals het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Deze informatie helpt ons om onze website continu te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden.

Houd er rekening mee dat deze cookies geen persoonlijke gegevens verzamelen en dat uw privacy gewaarborgd blijft. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze analytische cookies. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Gebruik social media

Op onze website wordt doorverwezen naar sociale media netwerken en andere webpagina’s. Wij houden geen toezicht op die pagina’s en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door en via deze derde partijen. Het doorklikken en gebruik van deze pagina’s en kanalen is voor uw eigen risico.

Privacy

Deblick respecteert de privacy van al haar klanten en opdrachtgevers. Daarom gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens valt alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen vallen daaronder. Met dit privacy statement wordt uitvoering gegeven aan de informatieplicht die onder de AVG wetgeving valt.

Grondslagen voor verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk te communiceren met u. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  1. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
  2. Het doen van aanbiedingen;
  3. Het bijhouden en uitvoeren van onze financiële administratie
  4. Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  5. Marketing- en communicatie activiteiten;
  6. Werving en selectie

Wij verwerken persoonsgegevens als deze nodig zijn om overeenkomsten te kunnen nakomen. Met het geven van een opdracht gaat u ermee akkoord dat wij deze persoonsgegevens gebruiken voor administratieve verwerking. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op basis van de gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  1. Wettelijke verplichting
  2. Uitvoering van overeenkomsten
  3. Verkregen toestemming van betrokken partijen en/of personen

Delen van gegevens met derden

Deblick deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor dienstverlening van de hiervoor genoemde doeleinden. Door Deblick ingebrachte derde partijen zijn zelf verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens en naleving van de AVG. Wij beperken het verstrekken van persoonsgegevens zoveel als mogelijk, en doen dit alleen als dit in uw belang is en/of wettelijk verplicht.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Indien wij gebruik maken van diensten van derde partijen zijn zij ook gebonden aan het naleven van de AVG wetgeving.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Rechten van betrokken partijen

U behoudt altijd het recht tot inzage, correctie, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, beperking en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u te allen tijde eerder gegeven toestemming tot verwerking intrekken. U kunt dit doen door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek ontvangt u bericht van ons.

Verzoek zoals hierboven kunt u richten aan:

Deblick

Looyenbeemd 20

5652 BH Eindhoven

Nederland

+31 (0)40 293 18 70

hello@deblick.com

Vragen of klachten

Mocht u naar aanleiding van de verwerking van persoonsgegevens nog vragen of klachten hebben, neem dan contact met ons op.

From spaces to places